HEM  |   VÅRA FASTIGHETER  |   HEFAB  |   PRESSMEDDELANDEN  |   LEDIGA LOKALER  |   LEDIG PARKERING  |   TILL VÅRA BOSTÄDER  |   KONTAKT  |  
OM FÖRETAGET

VÄLKOMMEN TILL HEFAB

Bytesärenden

29.6 Under sommaren har vi begränsad bemanning. Vi kommer därför inte att genomföra några lägenhetsbyten till månadsskiftet juli/augusti.

Fönsterbyten på Bordsvägen

29.6 Utbytena av fönstren i vår fastighet på Bordsvägen 36-40 i Gubbängen har nu börjat. Arbetet kommer pågå under sommaren och avslutas i augusti. Läs mer »

Portar och inpasseringssystem

29.6 Vi fortsätter nu införandet av inpasseringssystem med Sedelvägen 4-34. Efter sommaren installerar vi inpasseringssystemet. Läs mer »

Bostadsförmedlingen

29.4 Hefab lämnar alla lediga lägenheter till Stockholms stads bostadsförmedling Läs mer »

Lediga parkeringsplatser

28.4 Vi har några lediga parkeringsplatser. För mer information se fliken "Lediga Parkering"

Hyresförhandlingar

27.4 Hyresförhandlingarna är klara och nya hyror gäller från 1 januari 2015. Hyreshöjningen för kvartal 1 och 2 kommer att läggas på retroaktivt på hyresaviseringen i kvartal 3. Läs mer »