HEM  |   VÅRA FASTIGHETER  |   HEFAB  |   PRESSMEDDELANDEN  |   LEDIGA GARAGE- OCH P-PLATSER  |   TILL VÅRA BOSTÄDER  |   KONTAKT  |  
OM FÖRETAGET

VÄLKOMMEN TILL HEFAB

Undersökning av Hyresgästernas trivsel

11.6 Vi genomför nu en undersökning om hur hyresgästerna trivs med sitt boende och HEFAB som fastighetsvärd. Med denna undersökning ville vi även få besked om hur vi lyckats med vår service. Resultatet från denna mätning utgör en viktig kommunikation med våra hyresgäster och en grund till olika förbättringsåtgärder. Enkäten skickades till 200 slumpmässigt utvalda hyresgäster av vår samarbetspartner Branschindex, och vi hoppas att så många som möjligt av dessa har möjlighet att svara på denna undersökning.

HEFAB förvärvar Likriktaren 3

21.5 HEFAB har förvärvat tomträtten Likriktaren 3 av Tyska Catella KAG. Tomträtten, som är bebyggd med en kontorsbyggnad om ca 5300 kvm, är belägen intill Telefonplan i Stockholm och Bravida Sverige AB hyr samtliga ytor. Vi hälsar Bravida välkomna till HEFAB och ser fram emot ett gott samarbete framöver.

Nytt Inpasseringssystem

16.4 Första etappen av införandet av inpasseringssystem är upphandlad. Fastigheterna på Sedelvägen 2, 40, 44 och 46 kommer inom de närmaste månaderna att förses med ett nytt inpasseringssystem. Läs mer »

Översyn av garage och p-platser

28.8 Vi genomför nu en genomgång av samtliga våra avtal för garage och p-platser, och kommer att justera hyresnivån så att den blir lika för alla inom samma område för likvärdiga objekt. De nya hyresnivåerna kommer att gälla från den 1 oktober i år.

Pressmeddelande från HEFAB Fastighets AB

20.6 Pressmeddelande från HEFAB Fastighets AB med anledning av förvärvet av Älgen 24 i Stockholm av Vasakronan AB. För mer information se dokumentet under fliken Pressmeddelanden.

Bostadsförmedlingen

4.3 Hefab lämnar alla lediga lägenheter till Stockholms stads bostadsförmedling Läs mer »

Ny detaljplan på Hägerstensåsen

27.1 Hefab arbetar tillsammans med Stockholms stadsbyggnadskontor på en ny detaljplan för Hägerstensåsen vid tunnelbanestationen Hägerstensåsen. Här kommer att projekteras för 80 - 100 stycken nya lägenheter.