HEM  |   VÅRA FASTIGHETER  |   HEFAB  |   PRESSMEDDELANDEN  |   LEDIGA LOKALER  |   LEDIG PARKERING  |   TILL VÅRA BOSTÄDER  |   KONTAKT  |  
OM FÖRETAGET

VÄLKOMMEN TILL HEFAB

Nya E-fakturamedgivanden

10.9 På grund av den omstrukturering som Hefab gjorde den 15 juni. Se notisen nedan. Så måste våra hyresgäster i Hägerungen Fastighets AB som hade E-faktura, göra nya E-fakturamedgivanden. Läs mer »

Nya bolag och nya BG nummer

10.9 Hefab har gjort en omstrukturering, se notisen nedan från den 15 juni. På grund av detta har de fastigheter som tidigare låg i dotterbolaget Hägerungen Fastighets AB flyttats till nya bolag och har därför nya BankGironummer.

Renovering av elsystem

13.8 Vi kommer att renovera elsystemet i vår fastighet på Alströmergatan 33 under hösten. Läs mer »

Lediga parkeringsplatser

13.8 Vi har några lediga parkeringsplatser. För mer information se fliken "Lediga Parkering"

Bostadsförmedlingen

13.8 Hefab lämnar alla lediga lägenheter till Stockholms stads bostadsförmedling Läs mer »

Inpasseringssystem

12.8 Vi fortsätter nu införandet av inpasseringssystem med Sedelvägen 4-34. Läs mer »

Fönsterbyten på Bordsvägen

29.6 Utbytena av fönstren i vår fastighet på Bordsvägen 36-40 i Gubbängen har nu börjat. Arbetet kommer pågå under sommaren och avslutas i augusti. Läs mer »

Hefab omstrukturerar

15.6 HEFAB-koncernen omstrukturerar 2015-06-15 de fastigheter som fram till detta datum ägts i den helägda dotterkoncernen Hägerungen Fastighets AB. Läs mer »