Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut din lägenhet i andrahand? Det förekommer att du med vårt tillstånd har möjlighet att hyra ut din bostadslägenhet i andrahand under en period. En förutsättning för att få hyra ut i andrahand är att det föreligger beaktansvärda skäl. Det kan röra sig om arbete eller studier på annan ort eller provsamboende. Under uthyrningstiden är det fortfarande du som är förstahandshyresgäst hos oss som har fullt ansvar för lägenheten. Detta innefattar bland annat hyresbetalningar, störningar och felanmälningar i din bostad. Ansökan skickas till ansvarig uthyrare. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

 

Du måste alltid ansöka om vårt tillstånd att hyra ut i andrahand. Att hyra ut olovligen, utan vårt medgivande, kan utgöra grund för uppsägning av hyreskontraktet. Från och med 1 oktober 2019 gäller starkare lagstiftning mot otillåten andrahandsuthyrning. Läs mer om de nya reglerna för andrahandsuthyrning.