Återvinning och avfall

Vi har i alla våra fastigheter hantering av hushållssopor samt pappersåtervinning och införande av matavfallssortering pågår. I mån av utrymme finns även återvinningsrum med olika fraktioner. Tänk på att matförpackningar som återvinns ska vara ordentligt rengjorda innan de lämnas i återvinningsrummet. Dessutom finns i närheten av alla våra fastigheter Stockholm Stads återvinningscentraler där samtliga återvinningsfraktioner kan lämnas. Tänk på att det inte är tillåtet att lämna hushållssopor i återvinningsrummen. I de hus som inte har något återvinningsrum att tillgå bistår HEFAB med en container med jämna mellanrum.

Matavfallssortering

Vi kommer under de kommande åren införa matavfallssoreting på alla våra fastigheter. en stor del av det som idag hamnar i hushållssoporna är matavfall som genom att sortera ut det kan omvandlas till biogas och biogödsel. Det som ska sorteras ut som matavfall är i regler rester efter mat samt skal.

Tips på hur du hantera matavfallet 

Torrt matavfall luktar mindre
- använd behållaren som ingår i startkitet
- låt matavfallet rinna av innan det slängs i påsen
- skala rotsaker direkt i matavfallspåsen så blir den inte blöt
- lägg hushållspapper i påsen
- använd två papperspåsar (använd inte plastpåsar då det förstör rötningsprocessen)

Byt påse ofta och diska behållaren med jämna mellanrum

Överfyll inte påsen - det ska gå att rulla ihop påsen ordentligt så att den försluts ordentligt och att matrester inte ligger löst i kärlet eller hamnar på golvet i soprummen

Läs mer om detta på https://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/tips