Betalning av hyran

När ska hyran vara betald? Hyran ska betalas i förskott varje månad. För att inte bli sen måste hyran alltid betalas den sista vardagen före den månad som hyran avser. Sen betalning av hyra kan leda till att hyresrätten förloras. Detta är viktigt att känna till för att göra rätt prioriteringar vid akuta ekonomiska situationer - betala alltid hyran i första hand.

HEFAB samarbetar med Ropo Capital för hantering av obetalda hyror. Om du inte betalar hyran i tid får du ett krav från Ropo Capital, inklusive en inkassoavgift på för närvarande 180 kr. Inkassokrav skickas fem vardagar efter hyrans förfallodag. .

Vid sen betalning debiterar HEFAB också dröjsmålsränta enligt lag, Riksbankens referensränta + 8,0 procentenheter.

E-faktura

För att förenkla din hyresbetalning och samtidigt spara på miljön är e-faktura ett bra alternativ.

Du ansöker om e-faktura hos din internetbank, genom att söka fram funktionen e-faktura och välja att lägga till ny betalningsmottagare/företag. Välj HEFAB Fastighets AB och fyll i din information. Även om ditt kontrakt är tecknat med annat bolag inom HEFAB-koncernen ansöker du om e-faktura genom att välja HEFAB Fastighets AB i din internetbank.

”Objektsnummer” är ditt lägenhetsnummer, de första sex siffrorna i format nn-nnnn, i ditt kontraktsnummer som finns angivet på hyresavin. Om det är någon annan i hushållet som betalar hyran än den som står på kontraktet, måste även kontraktinnehavarens personnummer fyllas i.

Hos de flesta internetbanker finns en funktion där kan välja att betala en viss e-fakturamottagare med automatik. Om du väljer att lägga till automatisk betalning av e-faktura från HEFAB så behöver du inte gå in och godkänna hyresavin för att den ska betalas och uppnår samma automatik som med autogiro. Fråga kundtjänsten i din bank om du inte hittar funktionen för automatisk betalning av e-faktura.