Inpasseringssystem

Boende

Vi har RCO's inpasseringssystem installerat i några av våra fastigheter

Det innebär att all inpassering till fastigheten sker med kodbrickor, både i porten och till de allmänna utrymmen som finns fastigheten. Utpassering sker utan kodbricka. Inpassage med kodbricka fungerar dygnet runt i portar, barnvagnsrum och cykelrum.

Kodbrickan används också vid bokning av tvättstugetider och ger tillträde till tvättstugan under bokade tider

Vi delar ut två brickor till mindre lägenheter och fyra stycken till större lägenheter. Alla brickor har en siffra ingraverad, 1,2,3, o.s.v. Notera vem i familjen som har vilken bricka. Anmäl omedelbart borttappade brickor till oss så spärrar vi dem.

Fler kodbrickor kan köpas av oss.

Garageplatser

Om du även har en garageplats i något av våra garage med inpasseringssystem kommer behörighet till garaget att finnas på lägenhetens kodbricka nr 1 och 2.

Till dig som har hemtjänst

Hemtjänsten får inpasseringsbrickor av oss som går till portarna. För tillträde till övriga utrymmen och tvättstugebokning ska hyresgästens egna brickor användas.