Jag och mina grannar

Alla har vi väl irriterat oss på någon högljudd granne någon gång. Men hur mycket ska vi tåla och när är det dags att säga till?

Det finns två sidor av problemet. Dels handlar det om vilken kvalitet det är på huset och dels handlar det om hur människor lever och vad man får och inte får göra när man bor i flerfamiljshus.

När det gäller kvaliteten på boendet styrs den av en byggstandard som sedan 1963 reglerar den ljudnivå vi maximalt ska tåla i våra lägenheter. Miniminivån anger den tekniska standard som minst måste uppfyllas vid varje nybygge. Även om standarden är uppfylld innebär det inte att vi kan kräva att det är knäpptyst i våra lägenheter. Att bygga helt tysta lägenheter skulle vara så dyrt att ingen skulle ha råd att bo där.

Att bo i flerfamiljshus handlar mycket om att visa hänsyn och omtanke om sina grannar. Vissa bor ensamma och lever ett relativt tyst liv. Andra har en stor familj med barn och husdjur och lever följaktligen ett mer bullrigt liv. Alla har vi rätt att bo i lägenhet och alla måste vi acceptera att grannen har rätt till tystnad, men också rätt att kunna leva ett normalt vardagsliv med allt vad det innebär. Det är viktigt att visa hänsyn och tänka på att inte störa dina grannar. Normal hänsyn och sunt förnuft är grunden till ett gott boende för alla. I våra ordningsregler skriver vi att det ska vara tyst mellan kl 22.00 och 06.00.

Hyreslagen säger också att man …skäligen bör tåla… vissa störningar. Det innebär till exempel ljud av barns lek eller ljud av borrning eller spikning, flytt av möbler vid enstaka tillfällen med mera inte är en störning. Om du känner dig störd av en granne är det alltid bra att ta upp detta direkt med grannen. Om den kontakten inte leder till någon förbättring är det är viktigt att du anmäler störningen till oss så vi kan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Om vi får ett klagomål eller en störningsrapport kontaktar vi alltid den störande. I första läget ger vi information om anledningen till klagomålet. Vid upprepade eller särskilt allvarliga störningar skickar vi ett formellt varningsbrev. Om den störande, trots detta, inte upphör att störa kan det leda till uppsägning av hyreskontraktet. Om en störning är akut och du själv inte kan tala den störande till rätta och du inte har möjlighet att få kontakt med Hefab kan du ringa Störningsjouren på telefon 08-568 214 00.