Lägenhetsbyten

Vill du byta dina lägenhet?

Du som innehar ett förstahandskontrakt har enligt Hyreslagen möjlighet att byta din lägenhet mot en annan hyresrätt. Både du som hyresgäst och den du vill byta lägenhet med behöver också som huvudregel ha bott i lägenheten i 1 år för bytet ska kunna godkännas. Det är inte möjligt att byta en hyresrätt mot en bostadsrätt eller villa. Du får heller inte äga villa, radhus, kedjehus, parhus eller bostadsrätt. För att ett byte ska kunna genomföras krävs såväl vårt som den andra hyresvärdens godkännande. Vi hanterar inga interna lägenhetsbyten. En förutsättning för bytets godkännande är att det föreligger beaktansvärda skäl. Bytesparten ska även ha en inkomst som klarar av hyran, dvs 3 gånger årshyran, kunna uppvisa styrkt inkomst 12 månader framåt, samt goda boendereferenser från tidigare hyresvärd. Hefabs krav på sammanboende vid byte är att man varit sammanboende i minst två år. Det är viktigt att veta att när man genomför ett lägenhetsbyte övertas lägenheten i befintligt skick. HEFAB renoverar alltså inte automatiskt lägenheten. Därför är det viktigt att vara överens om lägenhetens skick innan bytesansökan skickas in.

 

Handlingar som bifogas ansökan

Personbevis med folkbokföringsadress
Handlingar som styrker skäl för ansökan, exempelvis arbetsgivarintyg, studieintyg eller läkarintyg.
Kopia av bytespartens hyreskontrakt
Kopia av bytespartens anställningsavtal med inkomstuppgifter
De tre senaste lönespecifikationerna för bytesparten

Har du fått ett förstahandskontrakt hos oss genom ett lägenhetsbyte krävs i regel starkare skäl för att ett lägenhetsbyte ska kunna genomföras inom de närmaste åren.

Vår handläggningstid för lägenhetsbyten är 6-8 veckor.