När du ska flytta ut

Uppsägning

Om du vill säga upp din lägenhet skickar du in en skriftlig uppsägning till oss. Uppsägningsdokumentet ska vara datummärkt och undertecknat av kontraktsinnehavaren. Det är tre månaders uppsägningstid. Uppsägningen måste vara oss tillhanda före månadsskiftet om du ska få räkna nästa månad som uppsägningsmånad. Om du till exempel vill flytta den första oktober måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni.

Under uppsägningstiden är du skyldig att visa din lägenhet för spekulantar från Bostadsförmedlingen och hålla din lägenhet tillgänglig för besiktning.

Hål och dylikt som uppstår vid nedmontering av exempelvis speglar och hyllor ska repareras och återställas till sitt ursprungliga skick. Lägenhetens ursprungliga utrustning och inredning ska lämnas kvar i lägenheten.

Avflyttningsbesiktning

I samband med att du flyttar gör vi en besiktning av lägenheten där vi kontrollerar eventuella skador. För att hitta en tid som passar är det viktigt att du hör av dig till oss i god tid. Du ska närvara vid besiktningen, gärna tillsammans med den tillträdande hyresgästen.

Tänk på att utrustning som tillhör lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen.

Adressändring och flyttanmälan

För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid, gärna två veckor innan du flyttar. Gå in på www.adressandring.se och gör din adressändring direkt eller ring 020-97 98 99. Från mobil är numret 0771-97 98 99.

Vid en flyttanmälan får vissa myndigheter automatiskt dina nya adressuppgifter, t.ex. CSN, Försäkringskassan och Bil- och körkortsregistret. Du måste förstås själv meddela din nya adress till föreningar, försäkringsbolag, banker med flera. När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

El, TV och bredbandsabonnemang

Kom i håg att säga upp el-abonnemanget och i förekommande fall kabel-TV.

Utflyttning

Du måste lämna lägenheten senast klockan 12.00 dagen efter att hyresavtalet upphör att gälla. Om dagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, får du flytta ut senast klockan 12.00 första vardagen därefter.

Nycklar

Samtliga nycklar, inklusive kopior, inpasseringsbrickor och tvättcylindrar lämnas till HEFABs kontor den dag avflyttning sker enligt kontraktet, samt enligt överenskommelse med förvaltaren. Sker flytten under en helg överlämnas nycklarna påföljande vardag.

Flyttstädning

När du flyttar ut ska du göra en ordentlig flyttstädning. Lägenhetsförråd tillhörigt lägenheten skall tömmas, städas och lämnas i låst skick.

Ersättning

I händelse av att nycklar förkommit, om lägenheten lämnas i ett ej tillfredsställande skick eller om skador har uppkommit i lägenheten under er kontraktstid, eller om utrustning eller inredning saknas, så kommer ni att debiteras för de kostnader som det orsakar.