Miljö

HEFAB Fastighets AB är en långsiktig aktör i fastighetssektorn som utvecklar, äger, förädlar och förvaltar fastigheter för såväl bostäder som lokaler. Målet är att detta i möjligaste mån ska ske på ett miljömässigt hållbart sätt där miljöbelastningen minimeras under hela fastigheternas livscykel utifrån varje fastighets speciella förutsättningar.

Vi vill kunna erbjuda våra hyresgäster en trevlig, sund och utvecklande boende- eller lokalmiljö och miljöfrågorna har därför en central roll såväl på lång sikt som i den dagliga verksamheten.

Vi skall se miljöfrågor som en naturlig del av arbetet och verka för att miljöfaktorer beaktas vid affärsbeslut på samtliga nivåer, från löpande förvaltning till investeringsbeslut och nybyggnation.

Egenutvecklade bostadsprojekt, och i möjligaste mån förvärvade bostadsprojekt, ska utformas och certifieras enligt Miljöbyggnad med nivå Silver. Läs mer om Miljöbyggnad på Sweden Green Building Councils hemsida https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/vad-ar-miljobyggnad/ och läs mer om våra projekt här.