Gengasen 4 - Örby Centrum

Planområdet ligger i stadsdelen Örby, invid Gamla Huddingevägen. Platsen ligger vid Örby skola och omfattar norra delen av kvarteret Gengasen 4 och parkeringen norr om kvarteret. Befintlig centrumbyggnad kommer rivas för ny bebyggelse på samma plats, med centrumändamål i bottenvåningarna. Cirka 100 nya lägenheter planeras.

Läs mer på http://vaxer.stockholm.se/projekt/orby-centrum/