Pincetten - Örnsberg

HEFAB Fastighets AB har fått en markanvisning för nybyggnation av ca 230 lägenheter på fastigheten Pincetten 1 och del av Hägersten 1:1. Här planeras för både hyresrätter och bostadsrätter samt lokaler för kommersiell verksamhet och en förskola. En överdäckning av tunnelbaneperrongen planeras. Vi på HEFAB är glada över det fortsatta förtroendet att utveckla och producera nya bostäder för dagens och morgondagens Stockholmare!
Detaljplanearbetet kommer att inledas under 2019.
Läs mer på http://vaxer.stockholm.se/nyheter/2017/11/markanvisning-for-230-bostader-i-ornsberg/