Tollare Port - Nacka

Under våren 2019 färdigställdes 49 lägenheter om 1-4 rok samt två lokaler i det nya populära området Tollare i Nacka.