Stopvägen 78-82, kv. Åmen 1

Fastighetsägare: HEFAB Fastighets AB
Stopvägen 78-82
168 36 Bromma

Antal lägenheter: 18
Antal lokaler: 1
P-plats/Garage: 5

Fastighetsförvaltare:

Fredrik Hamnqvist, fredrik.hamnqvist@hefab.se

Felanmälan:

Tel: 08-18 19 74 / "Felanmälan"

Webb: Mina sidor på www.hefab.se

Jour:

Jourmontör 08-657 77 00 eller 08-18 19 74 och välj "Felanmälan"

Störningsjour:

Störningsjouren: 08-568 214 00

Felanmälan TV, Bredband:

Com hem, 0771-55 00 00

Telia, 020-755 766