Burspråksvägen 10-18, kv. Portalen 10

Fastighetsägare: HEFAB Johanneshov AB
Burspråksvägen 10-18
112 47 Stockholm

Antal lägenheter: 56
Antal lokaler: 2
P-plats/Garage: 24

Felanmälan:

Tel: 08-18 19 74 / "Felanmälan"

Webb: Mina sidor på www.hefab.se

Fastighetsförvaltare:

Fredrik Hamnqvist, fredrik.hamnqvist@hefab.se

Jour:

Jourmontör 08-657 77 00 eller 08-18 19 74 och välj "Felanmälan

Störningsjour:

Störningsjouren: 08-568 214 00

Felanmälan TV, Bredband:

Com hem, 0771-55 00 00

Telia, 020-755 766