Bokbindarvägen 74, kv. Faktorn 7

Fastighetsägare: HEFAB Lilla Bantorget AB
Bokbindarvägen 74
126 34, Stockholm

Antal lägenheter: 24
Antal lokaler: 1
P-plats/Garage: 12

Felanmälan:

Tel: 08-18 19 74 / "Felanmälan"

Webb: Mina sidor på www.hefab.se

Fastighetsförvaltare:

Fredrik Hamnqvist, fredrik.hamnqvist@hefab.se

Jour:

Jourmontör 08-657 77 00 eller 08-18 19 74 och välj "Felanmälan

Störningsjour:

Störningsjouren: 08-568 214 00

Felanmälan TV, Bredband:

Com hem, 0771-55 00 00

Telia, 020-755 766