Örby centrum, kv. Gengasen 4

Fastighetsägare: Örby Centrum Fastighets AB
Gamla Huddingevägen 433-437, Sköldingevägen 18-24, Stigtomtavägen 3-43
125 40 Älvsjö

Antal lägenheter: 68
Antal lokaler: 30
P-plats/Garage: 110

Felanmälan:

Tel: 08-18 19 74 / "Felanmälan"

Webb: Mina sidor på www.hefab.se

Fastighetsförvaltare:

Victor Pettersson, victor.pettersson@hefab.se

Störningsjour:

Störningsjouren: 08-568 214 00

Felanmälan TV, Bredband:

Com hem, 0771-55 00 00